Omladinski program

Avgust 13, 2018

Jačanje integriteta mladih

Projekat “Jačanje integriteta mladih” sprovodi Alternativna teatarska aktivna kompanija ATAK u partnerstvu sa NVO Juventas. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz program “Misli lokalno, […]
Avgust 13, 2018

Teatarske radionice u srednjim školama Projekat „Jačanje integriteta mladih”

Glavna aktivnost projekta „Jačanje integriteta mladih“ odnosi se na sprovođenje teatarskih radionica u kojima srednjoškolci/ke na kreativan način mogu da izraze svoje mišljenje o postojanju korupcije […]