Održana prva No Risk – No Borders radionica

Država da uspostavi servise za prestanak upotrebe duvana
Maj 31, 2021
Sistemskim odgovorom do kvalitetnije reintegracije bivših zatvorenika/ca
Jun 4, 2021

Održana prva No Risk – No Borders radionica

Prethodne sedmice u Sremskim Karlovcima (od 27. do 30.05) održana je prva „No Risk – No Borders“ radionica.

Radionica je okupila 30 mladih ljudi iz regiona, a tokom 4 dana trajanja radionice obuhvaćene su sljedeće teme:

  • Program smanjenja štete
  • Diskriminacija mladih
  • Ljudska prava
  • LGBTIQ
  • Psihološka podrška i mentalno zdravlje
  • Terenski rad
  • Osobe koje pružaju seksualne usluge, itd.

Četiri osobe iz Crne Gore imale su priliku, da uz podršku mentora, aktivno učestvuju u sesijama, da upoznaju nove ljude i unaprijede svoje znanje, kao i da daju svoje inpute o diskriminaciji sa kojom se suočavaju mladi ljudi, posebno ukoliko pripadaju kategorijama u povećanom riziku.

Naše koleginice Jelena Čolaković i Marija Mijović održale su sesije o diskriminaciji mladih i ljudskim pravima, odnosno terenskom radu.

Projekat implementira Drug Policy Network SEE, zajedno sa projektnim partnerima: Aksion Plus (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), Nvo Juventas (Crna Gora), Prevent i Re Generation  (Srbija), Qendra Labyrinth (Kosovo), a uz podršku Regional Youth Cooperation Office – RYCO u okviru 4. otvorenog poziva, kofinansiranog od strane Evropske unije.