Održan trening za organizacije dobitnike malih grantova u sklopu projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama”

Čolaković: Crnogorski poslanici sjutra da pokažu da vode računa o potrebama svih, bez obzira na razlike
April 3, 2019
Usvajanje zakona ključni momenat u životima LGBT osoba
April 14, 2019

Održan trening za organizacije dobitnike malih grantova u sklopu projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama”

NVO Juventas je od 4-5. aprila organizovao obuku za dobitnike malih grantova u okviru projekta ‚‚Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama‚ koji zajednički organizuju Udruženje Roditelji, Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja. Projekat je finansiran pd strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori uz doprinos Ministarstva javne uprave.

Jedan od ciljeva projekta je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo aktivnije uključivanje u rješavanje problema vršnjačkog nasilja. U skladu sa tim, kroz šemu dodjele malih grantova podržano je ukupno osam projekata. Projekti će biti realizovani u periodu od marta do oktobra 2019. godine. Dobitnici malih grantova su:

  1. NVO TNT u partnerstvu sa NVO Savez za djecu i mlade „Kuća“ za projekat ‚‚Imaj u vidu‚‚ koji
  2. NVO Spektra za projekat ‚‚Akcija za TRANSformisanje škola‚‚
  3. NVO Zinak za projekat „Upoznaj, prepoznaj i prijavi e-nasilje“.
  4. NVO Djeca Crne Gore za projekat ”Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje”
  5. Omladinski centar Herceg Novi za projekat „Afirmativno znakovlje- korišćenje simboličkih znakova u promociji pozitivnih životnih vrijednosti i afirmativne akcije kao alatki za prevenciju vršnjačkog nasilja”
  6. NVO Monitorov centar za medije i demokratiju u saradnji sa NVO „Phiren Amenca“ za projekat MIROVNO (Medijske i romske organizacije o vršnjačkom nasilju u obrazovanju
  7. SOS telefon za žene i djecu žrtva nasilja Ulcinj za projekat ”Tolerancija je naš izbor”
  8. NVO Taraba za projekat ”Teatrom protiv vršnjačkog nasilja”

Pomenute organizacije će tokom realizacije projekata organizovati veći broj radionica za srednjoškolce i osnovce, odraditi intervencije u prostoru, organizovati sastanke sa roditeljima i predstavnicima škola, objaviti konkurs za literarne radove, realizovati pozorišne predstave, objaviti medijske članke, kreirati online platforme, odraditi istraživanja. Ovi pprojekti će pokušati na na različite načine odgovore na problem vršnjačkog nasilja i da pilotiraju nekoliko mehanizama borbe protiv vršnjačkog nasilja koji u perspektivi mogu biti preuzeti od strane institucija i postati dio sistemskog pristupa borbi protiv vršnjačkog nasilja.

Trening organizovan na predstavnike organizacija bio je posvećen upravljanju evropskim projektima, finansijskim procedurama, ali i temi izvještavanja i efikasnog komuniciranja rezultata projekta sa javnošću.

Projekti će biti sprovedi u periodu od marta do oktobra.