Jun 19, 2023

Prijavite se za drugi krug bodovanja – I Javni konkurs “U pravo vrijeme”

Juventas je u ime Konzorcijuma koji realizuje projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske […]
Jun 16, 2023

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa I Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-58/23-JP od 24.03.2023. godine, […]
April 25, 2023

Javni poziv za pružanje usluge Izrada izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim zakonskim izmjenama u vezi sa primjenom Naloxona u servisima OCD koje pružaju usluge osobama koje koriste droge

U okviru projekta “Kompetentno, transparentno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije broj […]
April 12, 2023

Tražimo pojačanje: Konkursi za PR i menadžera/ku događaja i socijalnog/u radnika/cu

Konkurs za PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija) Našem timu je potrebno pojačanje. Tražimo PR i menadžera/ku događaja (1 pozicija) da nam se pridruži. Osoba koja […]
April 11, 2023

Anketa: omladinski aktivizam, ljudska prava & digitalni alati

Upitnik koji je pred tobom ima za cilj da pomogne da utvrdimo koje su potrebe i izazovi mladih u Crnoj Gori, posebno u oblastima aktivizma, ljudskih prava i upotrebe digitalnih alata u nastavnim procesima. Rezultati ovog istraživanja će se koristiti da oblikujemo i definišemo alate koje ćemo distribuirati mladima u Crnoj Gori, školama i različitim organizacijama. 
April 5, 2023

Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
April 4, 2023

Strateško planiranje Juventasa

Strateški planiramo novi period. Juventas u toku ove nedjelje radi na izradi Strateškog plana. Kad ga sastavimo, objavićemo naše ciljeve za narednih par godina.
April 3, 2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za profesionalno organizovanje događaja

U okviru projekta “Podrška potrebama djece i mladih pod institucionalnim staranjem nakon pandemije COVID-19”, NEAR-TS/2021/428-874“, raspisuje se Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga profesionalno […]
Mart 24, 2023

I Javni konkurs za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama

JUVENTAS objavljuje  I JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava […]
Mart 24, 2023

Predstavljena grant šema “U pravo vrijeme”

Juventas će danas  objaviti prvi javni poziv za finansijsku i mentorsku podršku NVO sektoru i neformalnim grupama koje djeluju kao zaštitnice ljudskih prava u Crnoj Gori, […]