Jul 15, 2019

Čolaković: LGBT osobe nisu puko sredstvo u ostvarivanju niskih političkih interesa

Socijaldemokratska partija Crne Gore (SDP), Bošnjačka stranka, koalicija ,,Albanci odlučno”, Hrvatska građanska inicijativa i svi nezavisni poslanici, odnosno oni koji se deklarativno zalažu za evropsku Crnu […]
Jul 10, 2019

Ideja treninga kreiranje Konsultativnog regionalnog tijela za praćenje politika koje se odnose na mlade u riziku

U okviru projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, od 5.do 7. jula održan je regionalni trening  #ARYSE mreže o javnom zastupanju za unapređenje položaja djece i mladih u […]
Jul 5, 2019

Marković: Mladi moraju vjerovati u moć aktivizma

Mladi moraju vjerovati da svojim aktivizmom mogu uticati na procese donošenja odluka, i naučiti da se o pitanjima zajednice u kojoj žive pitaju i nakon izbora, […]
Jul 5, 2019

Najveći problem što mediji ne provjeravaju mnoge informacije koje prenose

Pojavom online prostora, veliki broj informacija se prenosi bez detaljne provjere, zbog čega je nužna institucionalizacija medijske pismenosti u obrazovni sistem, a novinarska etika je jedini […]
Jul 1, 2019

Macanović: Status osoba sa invaliditetom nije zadovoljavajući

Status osoba sa invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, ali je, u poređenju sa periodom od prije desetak godina, njihov položaj unaprijeđen, ocijenio […]
Jun 27, 2019

Na drugom sastanku neformalne Radne grupe diskutovalo se o problemima i preporukama

U okviru projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ održan je drugi sastanak neformalne Radne grupe koja je oformljena u sklopu pomenutog projekta. U toku […]
Jun 26, 2019

Odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan i marginalizujući

Juventasov Drop in centar, u prvoj polovini godine, posjetile su 273 osobe koje koriste droge, a odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan, marginalizujući […]
Jun 26, 2019

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti smanjena, ali i dalje postoji

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti je donekle smanjena, ali i dalje postoji i važno je preduzeti adekvatne korake u odnosu na pružanje […]
Jun 25, 2019

Crna Gora mora početi da stimuliše aktivizam mladih

Crna Gora mora početi da stimuliše i nagrađuje aktivizam mladih, odgovorno građansko ponašanje, inicijativnost i kreativnost, poručila je omladinska radnica i trenerica Ajša Hadžibegović, navodeći da […]
Jun 24, 2019

Održan trodnevni trening za članice Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja

U okviru projekta “Promovisanje INSPIRE strategije u Crnoj Gori” od 20. do 22. juna u Budvi održan je trodnevni trening za članice Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece […]