NVO Juventas poziva zainteresovane OCD da se pridruže regionalnoj ARYSE mreži

Održana obuka o rodnoj ravnopravnosti za srednjoškolce/ke
Jun 7, 2022
Zanimanje saradnik/ca u socijalnoj inkluziji uključeno u Nacionalni okvir kvalifikacija
Jun 17, 2022

NVO Juventas poziva zainteresovane OCD da se pridruže regionalnoj ARYSE mreži

U cilju bolje razmjene znanja i vještina, Juventas objavljuje poziv za zainteresovane organizacije civilnog društva za pridruživanje postojećoj ARYSE mreži.

Poziv za pridruživanje ARYSE mreži otvoren je za OCD iz Crne Gore koje se bave pružanjem zdravstvenih i socijalnih usluga mladima, naročito onim koji su u posebnom riziku od socijalne isključenosti i/ili su socijalno isključeni.

Opšti cilj projekta je stvaranje podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva  koje su aktivne u pružanju socijalnih i zdravstvenih usluga.

O ARYSE MREŽI

Regionalna mreža ARYSE osnovana je 2016. godine i čini je šest organizacija sa područja Zapadnog Balkana ARSIS (Albanija), Margina (Bosna i Hercegovina, HOPS (Sjeverna Makedonija), Lavirint (Kosovo), Prevent (Srbija) i SHL fondacija iz Njemačke. Mrežom koordinira Juventas.

Mreža ARYSE ima za cilj pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije većine mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, regionalne/nacionalne saradnje i aktivnosti koje se tiču zastupanja, a posebno da podrži jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju, pravdi i drugim srodnim oblastima. Od svog osnivanja, ARYSE mreža je realizovala nekoliko zajedničkih projekata i uspjela da proširi svoj nacionalni, regionalni uticaj i uključi mnoge druge OCD u svoj rad, jačajući na taj način njihove kapacitete.

Projektni tim je odlučio da proširi postojeću ARYSE mrežu. Putem javnog poziva, 5 država sa područja Zapadnog Balkana (Srbija, Kosovo, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija) će izabrati jednu organizaciju koja će se pridružiti postojećoj mreži. To znači da će ARYSE mreža biti proširena za pet (5) novih članova.

KAKO SE PRIJAVITI?

Motivaciono pismo, u kojem se objašnjavaju razlozi interesovanja za projekat, kao i godišnji izvještaj o dosadašnjem iskustvu organizacije poslati na mejl nina.scepanovic@juventas.me

Rok za podnošenje prijave je 01.07.2022. godine.

Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta „Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti – faza II“. Projekat finansira BCSDN – Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.