Juventas nastavlja sa pružanjem usluga u toku epidemije virusa korona

Reagovanje povodom objavljivanja spiska sa podacima osoba oboljelih od Covid-19
April 3, 2020
Poziv za srednjoškolke i srednjoškolce za učešće u projektu Gradovi po mjeri mladih II
Maj 3, 2020

Juventas nastavlja sa pružanjem usluga u toku epidemije virusa korona

Uprkos izmjenjenim uslovima rada, a poštujući sve smjernice Nacionalnog koordinacionog tijela koje se odnose na prevenciju širenja virusa korona, Juventas nastavlja da pruža usluge direktne asistencije klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice, a koji su u stanju socijalne potrebe.

Ciljne grupe sa kojima radimo suočavaju se sa brojnim izazovima u ovom trenutku. Kada govorimo o posebnim slučajevima, uz već od ranije postojeće, naši klijenti se suočavaju i sa izazovima vezanim za ekonomske posljedice COVID-19 epidemije, ugroženo mentalno zdravlje, te povećan rizik od partnerskog i porodičnog nasilja.

Prepoznajući potrebu klijenata/kinja, a uz preduzimanje posebnih mjera u cilju njihove i zaštite zaposlenih, Juventas, u ovom trenutku, pruža sljedeće usluge:

Za osobe koje koriste/injektiraju droge, osobe koje pružaju seksualne usluge i bivše zatvorenike/ce:

 1. Distribucija i zamjena pribora za sigurno injektiranje (špriceva, igala, kuvala, podvezica, voda, medicinskog alkohola) u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
 2. Distribucija kondoma i lubrikanata u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge i na terenu u Podgorici i Baru;
 3. Usluge pranja i sušenja veša u Drop in centru za osobe koje koriste/injektiraju droge (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja virusa kroona);
 4. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca).

U saradnji sa NVO Kvir Montenegro, Asocijacija „Spektra“ i Udruženje LBTQ žena „Stana“ pružamo sljedeće usluge za LGBTIQ zajednicu:

 1. Distribucija besplatnih kondoma i lubrikanata u okviru seta aktivnosti prevencije HIV-a i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija -NVO Juventas
 2. Online i telefonsko savjetovanje sa terenskim i stručnim radnicima/cama (ljekar/ka, psiholog/škinja, socijalni radnik/ca)-NVO Juventas
 3. Usluge pranja i sušenja veša (kao jedne od preventivnih mjera u sprječavanju širenja korona virusa) -NVO Juventas
 4. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje-NVO Kvir Montenegro
 5. Besplatna pravna pomoć- NVO Kvir Montenegro
 6. Vršnjačko online i telefonsko individualno i grupno savjetovanje za LBTQ žene- Udruženje LBTQ žena „Stana“
 7. Online grupa samopodrške za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“
 8. Individualne online i telefonske konsultacije za trans i rodno varijantne osobe- Asocijacija „Spektra“

U skladu sa izazovima sa kojima smo mi, kao i cijelo društvo suočeni, ali i činjenicom da su naši servisi uvijek fokusirani na potrebe naših klijenata/kinja, Juventas je započeo pripremu i distribuciju paketa sa prehrambenim namirnicama i higijenskim proizvodima, koji su adaptirani uslovima života naših klijenata/kinja od kojih neki nemaju čak ni osnovne uslove za dostojanstven život: struju i vodu. Juventas i Kvir Montenegro su u saradnji sa međunarodnim donatorima, odvojile jedan dio svojih sredstava, kako bi ovu uslugu u potpunosti i na adekvatan način omogućili našim klijentima/kinjama. Isporuka paketa prehrambenih i proizvoda za ličnu higijenu realizuje se na nedjeljnoj osnovi. Za implementaciju ove aktivnosti zadužena su dva tima od po dva terenska radnika koji će vršiti dostavu namirnica. Tokom cijelog procesa – od nabavke namirnica do njihove direktne distribucije sve angažovane osobe u potpunosti  primjenjuju sve propisane preventivne mjere i koriste dostupnu zaštitnu opremu i sredstva za dezinfekciju.

Naši terenski radnici i stručni saradnici su posvećeni komunikaciji sa klijentima/kinjama koja je bazirana na njihovim potrebama, bilo da je u pitanju online, telefonska ili komunikacija uživo uz poštovanje preventivnih mjera.

Online komunikacija sa svim našim zajednicama se sprovodi putem društvenih mreža (Facebook, Instagram i Twitter) i različitih komunikacionih platformi kao što su Viber, Whats App, Skype i nova aplikacija Houseparty koja pored komunikacije, omogućava osobama da igraju društvene igre.

Važno je da napomenuti da su telefonski brojevi članova/ica našeg tima dostupni i vidljivi na navedenim platformama. Takođe, pripremili smo konkretne smjernice za naš tim i klijente/kinje. Zajedno sa partnerima, još od početka epidemije, zagovaramo za zaštitu i ljudska prava svih zajednica sa kojima radimo.

Shodno mjerama Vlade, svim spoljnim partnerima i saradnicima je zabranjeno pružanje usluga u ZIKS-u, međutim Juventas je nastavio da podržava ovu instituciju kroz obezbjeđivanje materijala za zatvorsku krojačku radionicu koja je osnovana u okviru našeg projekta, a u kojoj se trenutno šiju zaštitne maske.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo u prilici da i u ovakvim uslovima pružimo navedene usluge našim klijentima/kinjama iz zajednica osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, bivšim zatvorenicima, kao i LGBTIQ zajednice i zahvaljujemo se svim kolegama/inicama koji naporno rade kako bi ublažili posljedice izazova sa kojima se ove grupe suočavaju, a koje su nažalost i u boljim vremenima bili/e u nepovoljnom položaju u odnosu na opštu zajednicu.