Javni poziv za konsultanta za društvene mreže

Dan ljudskih prava
Decembar 10, 2021
Omladinske edukacije u četiri crnogorska grada
Decembar 22, 2021

Javni poziv za konsultanta za društvene mreže

Juventas raspisuje javni poziv za konsultatna za društvene mreže

SVRHA ANGAŽMANA:

Shodno planiranim projektnim aktivnostima, predviđeno je angažovanje konsultanta za društvene mreže, koji/a bi imao/la sljedeće zadatke:

  • Asistiranje u vođenju profila/stranica na društvenim mrežama
  • Asistiranje u vođenje kampanjena društvenim mrežama
  • Kreiranje plana promocije i plana komunikacije;
  • Analiza medijskih sadržaja i objava za potrebe projekta
  • Drugi poslovi predviđeni projektom

USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS:

Da bi se prijavili/le, potrebno je da ispunjate sljedeće uslove:

  • Završena srednja škola;
  • Dobro razumjevanje i poznavanje  crnogorskog i engleskog jezika
  • Iskustvo u radu na istim ili sličnim pozicijama;

USLOVI RADA:

  • Ugovor o djelu za period od 24 mjeseca
  • Mjesečna bruto nadoknada u iznosu od 200,00€ eura.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijava se dostavlja na e-mail adresu: konkursi@juventas.me sa naznakom “Za konkurs za konsultanta za društvene mreže” zaključno sa 25. decembrom 2021. godine.

Prijava na konkurs mora sadržati:

– CV (biografiju)

– Dokaz o iskustvu

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Projektni tim zadužen za selekciju kandidata/kinja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbo