„Unapređenje kapaciteta školskih pedagoga i psihologa za podršku LGBT mladima“

Period realizacije: 2015-2016.

Glavni cilj projekta je stvaranje sigurnog i tolerantnog školskog okruženja za LGBT osobe. Projektne aktivnosti su imale za cilj povećanje nivoa znanja i senzibiliteta kod psihologa i pedagoga (PP službe) u crnogorskim srednjim školama o poštovanju ljudskih prava, seksualnoj orjentaciji i rodnom identitetu, ali i izgradnju njihovih kapaciteta za rješavanje homofobičnog i transfobičnog nasilja.