„Okupi ekipu“

Period realizacije:  2012. godina

Donator: Projekat je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju

Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata u crnogorskim srednjim školama, kao i osnaživanje učeničkih parlamenata u sledećim srednjim školama:

  • Srednja elektrotehnička škola ‚‚Vaso Aligrudić”, Podgorica
  • Srednja mješovita škola ‚‚Bećo Bašić”, Plav
  • Gimnazija ‚‚30. septembar”, Rožaje
  • Srednja mješovita škola ‚‚Danilo Kiš” , Budva.

U projektu je učestvovalo po pet učenika/ca iz svake odabrane škole, koji su članovi/ice svojih učeničkih parlamenata. Putem seminara i zanimljivih predavanja učenici/ce su bili obučeni o pisanju projekata, koje su sami osmisliti, napisali i realizovali u svojim školama. Na taj način, grupa od tridesetak mladih ljudi je osjetala pravi omladinski aktivizam i shvatila koliko mladi mogu doprinijeti razvoju svojih školskih zajednica i koliko je bitno da budu uključeni u kreiranje omladinske politike u svojoj zemlji.