Oktobar 18, 2023

Drugi krug bodovanja: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u sklopu grant šeme U pravo vrijeme

Na osnovu Rješenja broj 01-103/23 od 08.05.2023. godine u vezi sa drugim krugom bodovanja u sklopu I Javnog konkursa za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama […]