Maj 23, 2024

Oćemo li više: Poziv za lokalne aktiviste/kinje u Bijelom Polju

JUVENTAS raspisuje javni oglas za lokalne aktiviste/kinje u Bijelom Polju Ukoliko ste zainteresovani/e da doprinesete razvoju svoje zajednice, unapređenju kvaliteta života i većem učešću građana u […]
April 26, 2024

TENDER: Prijave za pružaoca usluge organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvoru u Bijelom Polju

TENDER Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvoru u Bijelom Polju Projekat: INEET […]
April 26, 2024

TENDER: Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici.

TENDER Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici. Projekat: INEET […]
April 26, 2024

III Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

Na osnovu Rješenja broj 01-107/24-O od 29.03.2024. godine u vezi sa III Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-68/24-JP od 01.03.2024. godine, […]
April 24, 2024

Realizovan projekat ““OtKLJUČajmo samostalnost” u okviru grant šeme “U pravo vrijeme“

NVU Invictus realizovao je  projekat “OtKLJUČajmo samostalnost” u partnerstvu sa NVO”Crnogorska iskra”. Projekat se sprovodi u okviru grant šeme  projekta “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama […]
April 24, 2024

Novo pismo premijeru – Sponzorišite Rezoluciju o Srebrenici – 84 NVO i preko 100 potpisnika inicijative i dodatni argumenti

Inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o memorijalizaciji genocida u Srebrenici podržalo čak 84 NVO i preko 100 istaknutih građana i građanki među kojima brojne javne ličnosti […]
April 16, 2024

Inicijativa da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Predstavnici nevladinih organizacija i građanski aktivisti uputili su danas premijeru Vlade, Milojku Spajiću, inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocide u Srebrenici. Detaljnije u […]
April 10, 2024

U pravo vrijeme: Naknadno informacija o drugom krugu bodovanja za III Javni konkurs

Obavještavamo zainteresovane strane da će informacija o eventualnom organizovanja drugog kruga bodovanja u sklopu III Javnog konkursa U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i […]
April 10, 2024

Platforma „U pravo vrijeme“: Skandaloznim pismom, umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta nije dozvolio izvođenje predstave koje govore o rodnoj neravnopravnosti i nasilju nad ženama

Platforma organizacija „U pravo vrijeme“ obavještava javnost da umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta, Janko Jelić, nije dozvolio izvođenje predstave “IzloŽene”, koja se hrabro suočava s temom rodne […]
April 8, 2024

Platforma “U pravo vrijeme”: Međunarodni dan Roma

Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori predstavlja izazovnu situaciju s obzirom na njihovo iskustvo međugeneracijskog siromaštva i socijalne isključenosti. Ključni faktor u prevazilaženju ovih problema […]