NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Maj 23, 2024

Oćemo li više: Poziv za lokalne aktiviste/kinje u Bijelom Polju

JUVENTAS raspisuje javni oglas za lokalne aktiviste/kinje u Bijelom Polju Ukoliko ste zainteresovani/e da doprinesete razvoju svoje zajednice, unapređenju kvaliteta života i većem učešću građana u […]
April 26, 2024

TENDER: Prijave za pružaoca usluge organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvoru u Bijelom Polju

TENDER Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvoru u Bijelom Polju Projekat: INEET […]
April 26, 2024

TENDER: Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici.

TENDER Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici. Projekat: INEET […]
April 26, 2024

III Javni konkurs “U pravo vrijeme”: Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata

Na osnovu Rješenja broj 01-107/24-O od 29.03.2024. godine u vezi sa III Javnim konkursom za podršku nevladinim organizacijama i neformalnim grupama broj 01-68/24-JP od 01.03.2024. godine, […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou