NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Decembar 1, 2021

Juventas: Saznajte svoj HIV status – testirajte se!

Blagovremena dijagnoza HIV infekcije i korišćenje savremene terapije mogu smanjiti broj kopija virusa u krvi do granice da se isti ne može detektovati. Kada je do […]
Novembar 29, 2021

Održan regionalni trening za mlade

Regionalni trening o monitoringu i analizi medijskih sadržaja održan je u Podgorici od 25. do 27. novembra 2021. godine. Na treningu je učestvovalo 7 mladih iz […]
Novembar 21, 2021

Juventas osuđuje napad na aktivistkinju Sabinu Talović – Obaveza države je i da štiti od nasilja i da prevenira nasilje

NVO Juventas se pridružuje osudama napada na mirnovnu aktivistkinju, borkinju za ljudska prava i dobročiniteljku Sabinu Talović. Pohvaljujemo poslednju reakciju policije, iako napominjemo da je postojalo […]
Novembar 15, 2021

Završen projekat podrške nezaposlenim svršenim visokoškolcima

Jednogodišnji projekat ‚‚Ključne kompetencije za efikasniji proces tranzicije od školovanja do zaposlenja’’ završen je u septembru 2021. godine, a targetirao je  populaciju nazaposlenih svršenih visokoškolaca. Projekat […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou