NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Jun 14, 2024

Tražimo nacionalnog/u istraživač/icu za razvoj desk istraživanja o razumijevanju nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti

Juventas traži posvećenog i iskusnog nacionalnog/u istraživača/icu za sprovođenje desk istraživanja za studiju koja se fokusira na razumijevanje nivoa uključenosti mladih u kriminalne aktivnosti. Istraživač/ica će […]
Jun 8, 2024

Performans “U pravo vrijeme”

Sinoć je u Podgorici organizovan performans „U pravo vrijeme“ na kojem je skrenuta pažnja na sve lošiji položaj LGBTIQ populacije u Crnoj Gori. Kroz performans su […]
Jun 7, 2024

Podržali smo realizaciju još devet projekata!

Kroz tri javna poziva u okviru grant šeme „U pravo vrijeme“ podržana ukupno 24 projekta. Juče je na događaju u Evropskoj kući predstavljeno 9 projekata i […]
Jun 6, 2024

Nevladine organizacije nosioci promovisanja aktivnog građanstva i vladavine prava, kroz grant šemu “U pravo vrijeme” podržana 24 projekta

Mnogi u Crnoj Gori i dalje se suočavaju sa različitim vidovima kršenja osnovnih ljudskih prava, a nosioci promovisanja aktivnog građanstva i vladavine prava su nevladine organizacije, […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou