NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Jul 12, 2024

Uspješno realizovano osam izleta sa RE djecom

U sklopu projekta „Ka punoj inkluziji RE populacije kroz podršku obrazovanju i pristupima pravima“ organizovali smo deset izleta za RE djecu. Projekat se sprovodi u partnerstvu […]
Jun 27, 2024

Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici

TENDER Poziv za prijave za pružaoca usluge – organizator obrazovanja odraslih – organizovanje stručne obuke za lica na izdržavanju kazni zatvora u zatvorima u Podgorici. Projekat: INEET – U […]
Jun 20, 2024

Crna Gora prva u svijetu po broju prijava za Social Impact Award (SIA) program

Crna Gora prva u svijetu po broju prijava za Social Impact Award (SIA) program Od 18 država koje učestvuju u SIA programu na tri kontinenta – […]
Jun 18, 2024

Bez govora mržnje!

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje, Juventas podsjeća na štetnost ove pojave po naše društvo. Govor mržnje razara temelje međusobnog povjerenja, razumijevanja i solidarnosti. […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou