NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Jun 27, 2022

(VIDEO) Istraživanje o otpornosti mladih

Neki srednjoškolci u Crnoj Gori izloženi su negativnim uticajima okruženja što se može odraziti na stepen njihove otpornosti prema kriminalu.   To pokazuju rezultati pilot istraživanja […]
Jun 25, 2022

Bojović: Programima unaprijediti postpenalnu podršku

Sistem postpenalne podrške bivšim osuđenicima može se unaprijediti licenciranjem programa koji se pružaju unutar zatvora u toku izvršenja kazne, ocijenio je pravni savjetnik u nevladinoj organizaciji […]
Jun 23, 2022

Mladi priželjkuju društvo iz kojeg neće željeti da odu, kao i moralne, odgovorne i empatične političare/ke

Mladi u Crnoj Gori žele da žive u društvu bez predrasuda i diskriminacije, u kojem su svi jednaki, žele škole u kojima će učiti kako da […]
Jun 22, 2022

Jačanjem vještina i znanja zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite doprinosi se poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju osobama koje koriste droge

Podrška osobama koje koriste droge je ključna, zbog čega je važno da, kroz akreditovane obuke, zaposleni u sistemu socijalne i dječje zaštite jačaju kompetencije, razvijaju vještine […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou