NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Maj 13, 2022

Lokalnom inicijativnom u Beranama ukazano na problem vršnjačkog nasilja

Učenici i učenice ne reaguju kada vide nasilje, jer mu prisustvuju svakodnevno, a jako je važno govoriti o nasilju i znati kome da se obratite za […]
Maj 5, 2022

Podrška povećanju akciza na cigarete je podrška zdravlju građana i građanki Crne Gore

Poslanici i poslanice Skupštine Crne Gore treba da se izjasne o vanrednom povećanju akciza na cigarete, a podrškom ovom amandmanu ispravila bi se greška iz 2018. […]
Maj 4, 2022

Održana panel diskusija o novim pristupima u tretmanu Hepatitisa C

Panel diskusija „Novi pristupi u tretmanu hepatitisa C, sa posebnim akcentom na dostupnost tretmana osobama koje koriste droge“ održana je prethodne sedmice u Kući zdravlja u […]
April 21, 2022

Konkurs za učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru ,,Ljubović” i OŠ ,,Marko Miljanov” u Podgorici

Nevladina organizacija Juventas raspisuje konkurs za  učitelja/icu za pružanje podrške štićenicima/ama u Centru za djecu i mlade ,,Ljubović” i osnovnoj školi ,,Marko Miljanov” u Podgorici. Juventas […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou