Zanimanje saradnik/ca u socijalnoj inkluziji uključeno u Nacionalni okvir kvalifikacija

NVO Juventas poziva zainteresovane OCD da se pridruže regionalnoj ARYSE mreži
Jun 10, 2022
Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje
Jun 18, 2022

Zanimanje saradnik/ca u socijalnoj inkluziji uključeno u Nacionalni okvir kvalifikacija

Zanimanje saradnika/ce u socijalnoj inkluziji biće prepoznato u Nacionalonom okviru kvalifikacija. Savjet za kvalifikacije je 3. marta usvojio ovu inicijativu koja je dio Sektora kvalifikacija za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

U sklopu Juventasovog projekta „Unapređenje kvaliteta i održivosti usluga vezanih za HIV i Hepatitis C”, koji se sprovodio uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo kreirana je inicijativa za uključivanje zanimanja saradnik/ca u socijalnoj inkluziji u Nacionalni okvir kvalifikacija.

Saradnik/ca u zajednici pružaće direktnu podršku sledećim ciljnim grupama: osobama koje koriste/injektiraju droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, osobama u zatvoru i bivšim zatvorenicima/ama, LGBTIQ osobama, mladima, ženama, RE zajednici, izbjeglicama, tražiocima/teljkama azila, osobama pod međunarodno-pravnom zaštitom, beskućnicima/ama, žrtvama nasilja, žrtvama trgovine ljudima, jednoroditeljskim porodicama, kao i osobama koje su u procesu liječenja zavisnosti. 

Pri Centru za stručno obrazovanje kreirana je radna grupa i u toku je izrada standarda ovog zanimanja, što će uz kreiranje pratećih dokumenata propisanih zakonom voditi i zvaničnom uvođenju zanimanja saradnik/ca u socijalnoj inkluziji u Nacionalni okvir kvalifikacija u Crnoj Gori.