Staša Baštrica

Marija Mijović
Mart 17, 2020
Hana Konatar
Mart 17, 2020

Staša Baštrica

host

Rođena je 1. maja 1994. godine. Na polju aktivizma postoji od 2013. godine, aktivno učestvujući u borbi za prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Članica je organizacionog Odbora Povorke ponosa LGBTIQ osoba i prijatelja “Montenegro Prajd”.

Od 2019. godine počinje sa radom u Drop-In centru u okviru programa direktne asistencije sa posebnim akcentom na prevenciji HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija među MSM osobama, u NVO Juventas.

Učesnica je brojnih treninga, seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu sa ciljem unaprijeđenja ličnih kapaciteta iz oblasti zaštite ljudskih prava, pisanja projekata, prevencije HIV-a i ostalih polno prenosivih infekcija sa posebnim akcentom na LGBTIQ osobe.

Od 2014. godine je članica neformalne LBTQ aktivističke grupe “Kvira“ koja je početkom 2020. godine prerasla u LBTQ organizaciju “Stana“ čija je jedna od osnivačica i članica Upravnog odbora.