Marija Mijović

Ana Dedivanović
Maj 24, 2019
Hana Konatar
Mart 17, 2020

Marija Mijović

zamjenica koordinatorke

Marija Mijović, rođena 06.10.1989.godine, osnovnu školu završila u Ulcinju, Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

Fakultet Političkih nauka u Podgorici upisala 2008. godine i dobila bachelor diplomu, a specijalističke studije završila 2018.godine.

Radno iskustvo vezano za NVO Juventas datira od 2009. godine gdje je angažovana kao program asistent u Drop in centru u okviru Programa smanjenja štete za osobe koje koriste droge i seksualne radnice, radi dnevnih kontakata sa ciljanim populacijama , kao i pružanja socijalne podrške, pomoći i savjetovanja klijenata koji posjećuju pomenuti centar, kao i onih na terenu.

U okviru tadašnjeg angažovanja u NVO Juventas, prisustvovala i učestvovala na brojnim seminarima, konferencijama,  i treninzima koji su uključivali proširenje znanja o korisnicima, njihovim potrebama, socijalnim servisima, javnom zdravlju, politikama vezanim za droge, pisanju, praćenju i implementaciji projekata.

Učestvovala je u četiri biobihejvioralna istraživanja koja su sprovođena od strane Instituta za Javno zdravlje a podržana od strane Globalnog Fonda, od kojih su dva bila sa osobama koje koriste droge, jedno sa seksualnim radnicama i jedno sa zatvorenicima.

Članica je DPNSEE, YODA, EHRA, a posjeduje i sertifikat Harm Reduction Academy 2018.