Aleksandra Vujačić

Jovan Bojović
Jovan Bojović
Mart 17, 2020
Marina Dušević
Mart 17, 2020

Aleksandra Vujačić

finansijska direktorica

Aleksandra Vujačić je rođena 17.02.1971. godine. Osnovnu školu i gimnaziju- jezičko kulturološki smjer, završila je u Kotoru. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na istom fakultetu na temu „Interna revizija u funkciji korporativnog upravljanja”.

Radno iskustvo vezano za računovodstvo i finansije stekla je u AD Jugopetrol u Kotoru. Tokom tadašnjeg angažovanja učestvovala je na brojnim seminarima i treninzima koji su proširili njeno znanje iz oblasti računovodstva i revizije.

U Juventasu svoj angažman započinje u decembru 2018. godine.