Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje:

Septembar 10, 2021

Bogdan Pipović

Stranica u izradi
Maj 24, 2019

Mićan Andrijašević

Mićan Andrijašević je odrastao u Baru, a studije novinarstva je završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine kao […]
Jul 31, 2018

Jovan Dašić

Rođen je 15.06.1995. u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Trenutno je student stomatologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore. Od 2010. godine do […]