Direktna asistencija

Mart 30, 2022

Petar Ulićević

Mart 30, 2022

Marko Dragićević

Mart 30, 2022

Ranko Dacić

Mart 17, 2020

Ivana Kulašević

Ivana Kulašević je studentkinja specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad u Podgorici. Završila je Srednju ekonomsku školu u Podgorici i […]
Mart 17, 2020

Hana Konatar

Hana Konatar rođena je u Beogradu 05.06.1997. godine. Završila je osnovnu školu i srednju gradjevinsku školu u Podgorici, smjer dizajn enterijera. Svoj aktivizam započela je 2014. […]
Mart 17, 2020

Staša Baštrica

Rođena je 1. maja 1994. godine. Na polju aktivizma postoji od 2013. godine, aktivno učestvujući u borbi za prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Članica je […]
Mart 17, 2020

Marija Mijović

Marija Mijović, rođena 06.10.1989.godine, osnovnu školu završila u Ulcinju, Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Fakultet Političkih nauka u Podgorici upisala 2008. godine i dobila bachelor diplomu, […]
Maj 24, 2019

Ana Dedivanović

Rođena 16.12.1984. godine u Podgorici. Aktivizam na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba započela je 2010. godine kao volonterka u NVO “Juventas”. Jedna od članica neformalne aktivističke […]
Maj 24, 2019

Danijel Kalezić

Aktivizam na polju promocije ljudskih prava LGBTIQ osoba započeo je 2009. godine u okviru NVO Juventas gdje je angažovan na prevenciji HIV/AIDS-a među MSM osobama do […]
Jul 31, 2018

Nina Šćepanović

Nina je rođena 29.08.1994. godine u Nikšiću.  Osnovnu i srednju školu završila je u Budvi. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad […]