Socijalno isključene zajednice ne smiju biti kolateralna šteta političkih obračuna

Nedostajuća sredstva za program smanjenja štete mogu se obezbijediti odgovornim budžetskim planiranjem
Mart 17, 2021
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova
Mart 31, 2021

Socijalno isključene zajednice ne smiju biti kolateralna šteta političkih obračuna

Crnoj Gori, bez podrške Ministarstva zdravlja,  prijeti prekid rada svih preventivnih usluga. Ugroženo je najmanje 2.500 građana, saopšteno je iz nevladinih organizacija koje godinama kvalitetno i vrijedno rade na prevenciji HIV/AIDS-a.

VD izvršne direktorice NVO Juventas, Jelena Čolaković, upozorila je da Crnoj Gori prijeti prekid rada svih preventivnih usluga iako   postoje sredstva namijenjena za rad postojećih servisa.

Jelena Čolaković, v.d. izvršne direktorice Juventasa

“To znači da nam pored COVID-19 epidemije prijete i epidemije HIV-a i Hepatitisa C. Ugroženo je najmanje 2.500 naših sugrađana i sugrađanki.  Direktno je ugrožena održivost našeg rada i radnog angažmana velikog broja zaposlenih koji posvećeno i uspješno godinama rade na prevenciji pomenutih infekcija”, istakla je Čolaković na pres konferenciji u PR Centru.

Program je, kako je kazala, od svih stručnih i zainteresovanih strana u kontinuitetu ocjenjivan kao pozitivan regionalni primjer.

“Ovaj program za cilj ima prevenciju neizlječive infekcije koju i dalje prati visoka stigma. Zbog te stigme mi i dalje svake godine gubimo mlade živote. Tražimo od Ministarstva zdravlja da nas zaštiti od političkih konotacija jer se bavimo problemima vezanim za zdravlje i za infekciju koja može da se dogodi svakoj osobi bez obzira na političku, vjersku, seksualnu, regionalnu i drugu pripadnost i ne želimo nikakvu politizaciju oblasti javnog zdravlja i ove teme posebno”, kazala je Čolaković.

Poručila je da Ministarstvo zdravlja zna kako se sprovode njihovi projekati i zna za rezultate od kojih godišnje korist ima od 2.500 do 3.000 ljudi.

“Finansirani smo na bazi sporazuma države Crne Gore sa međunarodnim Globalnim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. U  sporazumu se navodi da su sredstva opredijeljenja za finansiranje postojećih servisa”, rekla je Čolaković.

Moramo spriječiti dodatne smrti naših sugrađana i sugrađanki koje će se dogoditi, ukoliko se preko njihovih leđa ne prestane voditi, kao što vidimo, brutalna politička borba u veoma izazovnom društvenom kontekstu”, jasna je Čolaković.

Izvršni direktor Crnogorske fondacije za HIV i virusne hepatitise, Boris Vuksanović, naveo je da su prošle godine usluge pružene za ukupno 2630 osoba iz različitih zajednica sa kojima te organizacije rade.

Boris Vuksanović, izvršni direktor Crnogorske fondacije za HIV i virusne hepatitise

Ukupan broj osoba koje žive sa HIV-om,a koristile su usluge od 2019 do 2020 je 169,  u prosjeku 23 osobe mjesečno kroz 463 kontakta. Naši klijenti i klijentkinje dobijali su i dodatnu psihosocijalnu i vršnjačku podršku kao i savjete o terapijskom opismenjavanju i to ukupno 538  puta, kako uživo, tako i telefonskim i online putem”, rekao je Vuksanović.

Sa LGBTIQ osobama ukupno je ostvareno 1917 kontakata u Drop in centru sa 487 različitih klijenata/kinja, a na terenu su ostvarena 1604 kontakta sa 582 osobe.

“Kada su u pitanju osobe koje pružaju seksualne usluge, u poslednjih 12 mjeseci pružene su usluge za 100 korisnica, ostvareno je 1225 kontakata. Usluge NVO-a podržanih kroz ovaj program tokom prošle godine koristilo je 1193 osoba koje koriste/injektiraju droge, putem 16405  kontakata. Poslednjih 12 mjeseci preventivne usluge su pružene i za 99 osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, a 100 ih je testirano na HIV u okviru zatvorske ustanove”, naveo je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, prepoznat je i pogoršan ekonomski i socijalni status građana/ki koji pripadaju pomenutim zajednicama, te su za najmanje 120 ljudi od početka COVID 19 epidemije, bili obezbjeđeni besplatni paketi hrane i dezinfekcionih sredstava.

“Naši servisi, bez obzira na sve poteškoće sa kojima smo se susreli, nisu prestali da funkcionišu, već smo ih od prve objave zaključavanja prilagodili kako okolnostima, tako i ključnim potrebama zajednica sa kojima radimo”, istakao je Vuksanović.

Programska direktorica NVO Cazas, Sanja Šišović, pojasnila je da njihove kapacitete, kvalitet rada i ostvarene rezultate, te doprinos prevenciji HIV-a i hepatitis C infekcije niko ne dovodi u pitanje “pa ni oni koji pokušavaju da se preko naših leđa obračunaju”.

Sanja Šišović, programska direktorica CAZAS

“Naše organizacije imaju provjeren i dokazan kapacitet, znanje, iskustvo, kompetencije i stručnost da se bave ovim poslom, a koje smo sticali i gradili decenijama uz punu podršku međunarodnog Globalnog fonda tom procesu. Svi koji mogu raditi ovaj zahtjevan i ozbiljan posao, a koji zahtijeva znanje i stručnost i visoko zahtjevne kapacitete su uključeni u proces odgovora na HIV već godinama, a to je rezultiralo održavanjem niske stope obolijevanja”, kazala je Šišović.

“Naš kompletan rad je u kontinuitetu detaljno provjeravan putem međunarodne kontrole sa finansijskog aspekta, ali i aspekta ostvarenih rezultata, te svaki put pozitivno ocijenjen kao uspješan”, kazala je Šišović.

Šišović je istakla da će svi preventivni programi uskoro biti ugašeni, ako Ministarstvo zdravlja ne pruži podršku.

“Donacija za rad servisa je obezbijeđena preko Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Ministarstvo zdravlja ima i finansijsku i administrativnu mogućnost da podrži rad servisa. Ako se to ne desi, mora preuzeti odgovornost za moguće gubljenje kontrole nad epidemijom HIV-a i Hepatitisa C u našoj zemlji”, kazala je Šišović.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić, poručio je Ministarstvu zdravlja, kao i svim ostalim političkim akterima da su te nevladine organzacije otvorene za saradnju, “te da mogu biti slobodni da nas direktno kontaktiraju u odnosu na svaku nejasnoću koju potencijalno mogu imati, kao i da se posjetom našim servisima uvjere u kvalitet našeg rada, kao što su to uradili međunarodni donatori i revizori”.

Danijel Kalezić, predsjednik UO, Kvir Montenegro

“U Crnoj Gori od COVID-19 epidemije već umire stotine ljudi svakog mjeseca, a hiljade obolijeva. Našem narodu je i previše smrti i previše bolesti. Nemojte dozvoliti da zbog vaših političkih prepucavanja još više ljudi u ovoj zemlji umre ili ima narušeno zdravlje usljed još dvije epidemije jer će odgovornost biti samo vaša ukoliko se to dogodi”, jasan je Kalezić.

Dodao je da nijedan medij koji objavljuje, kako je kazao, neosnovane napade, ne kontaktira “naše organizacije, dok Ministarstvo zdravlja posjeduje sve informacije o svim provjerama naših projekata i visokim ocjenama kojima su ocijenjeni, a u kojima je učestvovalo i samo ministarstvo”.