Sistemskim odgovorom do kvalitetnije reintegracije bivših zatvorenika/ca

Održana prva No Risk – No Borders radionica
Jun 1, 2021
Strateško planiranje krovne omladinske organizacije
Jun 7, 2021

Sistemskim odgovorom do kvalitetnije reintegracije bivših zatvorenika/ca

U Crnoj Gori se o postpenalnoj podršci govori, ali servisi podrške nisu dovoljno razvijeni, zbog čega je neophodno mijenjati zakonsku regulativu, umrežiti institucije kako bi saradnja bila organizovana, konzistentna i kako bi postojao sistemski odgovor, posebno kada je pitanju zapošljavanje, socijalna i zdravstvena zaštita bivših zatvorenika i zavorenica.

To je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore, saopštila predstavnica NVO Juventas, Marija Radović, koja je predstavila kampanju „Vrijeme je za novi početak“ koja je dio projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”.

Ona je pojasnilada sve ustanove i institucije djeluju u okviru svojih nadležnosti, ali da je potrebno da budu umrežene, kako bi postojao sistemski odgovor na problem.

„U Crnoj Gori se o postpenalnoj podršci govori, ali nemamo servise podrške koji su razvijeni. Imamo saradnju, ali to nije na dovoljnom nivou i nemamo je na organizovan način“, kazala je Radović.

Najveći problem osobama koje izađu iz zatvora predstavlja zapošljavanje i u tom dijelu, kako smatra, i dalje postoji velika stigma i diskriminacija od strane poslodavaca i jako je malo onih koji su spremni bivšem zatvoreniku ili zatvorenici da daju priliku da radi.

„Oni nisu otvoreni da zaposle osobu koja je bila u zatvoru. Vrlo je važno da se crnogorska javnost, poslodavci i važne ustanove upoznaju sa potrebom da pružimo šansu za novi početak. Ako je neko završio sa izdržavanjem kazne zatvora definitivno je vrijeme da mu se pruži nova šansa. Potrebno je da iskoristimo sve snage i kapacitete te osobe, kako ona ne bi ponovo skliznula u kriminalnu aktivnost, što povećava stopu povratništva“, rekla je Radović.

Istakla je da servis podrške koji se razvija podrazumijeva angažovanje stručnog tima, koji čine psihijatar, psiholog, socijalni radnik, pravnik i supervizor.

„Osmišljeno je da radimo u samom zatvoru u procesu pripreme za izlazak na grupnom i individualnom nivou, a zatim se servis proširuje i u zajednici u okviru našeg drop in centra gdje će isti ovaj stručni tim raditi sa bivšim osuđenicima/cama. Povezali smo se sa raznim institucijama i ustanovama, ali potrebno je mijenjati zakonsku regulativu, unaprijediti saradnju, posebno kada je u pitanju zapošljavanje, socijalna zaštita, zdravstveni sektor, obrazovanje“, navela je Radović.

Nezavisna konsultantkinja na projektu, profesorica socijalne pedagogije, Blanka Šuljak, rekla je daje veoma važna rehabilitacija koja se sprovodi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, ali da neće biti uspješna ako se sve to ne primijeni i napolju.

„Zbog vremena koje su proveli u zatvoru ljudi imaju stres pri otpustu i potrebno im je dati jasnu informaciju gdje se javiti, kome se javiti i zbog čega. Tako da je potrebno da svi partneri u zajednici prihvate zatvorenika i pomognu mu pri reintegraciji u društvo da bi izdržavanje kazne bilo jednokratna epizoda u njegovom životu“, rekla je Šuljak.

Pojasnila je da bi kod dugih kazni zatvora priprema za otpust trebalo da počne najmanje godinu prije otpusta.

Šuljak je objasnila da je u cijelom procesu ključna uloga samog zatvorenika/ce.

„Veoma je važno da zatvorenik/ca percipira da je tretman dobar i da odluči da u njemu aktivno učestvuje. Bez toga ne možemo ništa napraviti. Odluka je na svakome od nas kao pojedincu na koji način želimo promijeniti svoj život. Smjernice predviđaju konstruktivnu i operativnu pomoć i vremenske preporuke kada se javiti, kada koga uključiti, kada porodicu uključiti“, pojasnila je Šuljak.

Iskustvo pokazuje da se, kako je rekla, sa početkom izdržavanja kazne zatvora socijalni kontakti ugase.

„Ljudi prestaju imati kontakt sa zatvorenikom. Porodica je ključna u ulozi resocijalizacije i rehabilitacije. Sam koncept postoji, ideja postoji, propisi postoje, ali čini nam se da prema vani nastavak saradnje nije dobro organizovan. To ovaj projekat vrlo uspješno postavlja na zdrave noge“, kazala je Šuljak.

Priča je dio kampanje „Vrijeme je za novi početak“, koju sprovodi nevladina organizacija Juventas u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Ministarstvom ekonomskog razvoja.