Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija

Obrazovanje odraslih u CG
Mart 18, 2016
Izvještaj o realizaciji strateškog odgovora na HIV-AIDS
Mart 18, 2016

Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija

Naziv:
Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija

Opis:
Publikacija je dio projekta „Ubrzanje razvoja zajednice – SPEED UP”, koji je počeo sa sprovođenjem u julu 2014. Podržala ga je Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene.
Okvir kvalifikacija predstavlja mehanizam koji služi za razvoj, opisivanje i sistematizovanje kvalifikacija u obrazovnim sistemima. Uspostavljanje zajedničkog kvalifkacionog okvira na nivou EU je proces koji je započet 2005. godine, kada su predsjednici Vlada zemalja članica EU zatražili stvaranje Evropskog kvalifikacionog okvira, usmjerenog ka stvaranju čvršćih veza između obrazovnih sistema i lakšeg razumijevanja kvalifikacija uz povećanje transparentnosti i povjerenja u priznavanju kvalifkiacija među zemljama članicama EU. Kreiranje ovakvog jedinstvenog sistema kvalifikacija, stvoreni su uslovi za lakše razumijevanje, poređenje i priznanje kvalifikacija iz različitih obrazovnih sistema, uz podsticanje mobilnosti građana u oblasti rada i zapošljavanja.

Autori/ke:
Vlado Dedović

Godina izdavanja: 2015/16.