Smjernice za rad sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Zabrana pušenja u javnim prostorima_ sažetak javne politike ME
Septembar 20, 2018
Medijska pismenost poster
Mart 18, 2019

Smjernice za rad sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Naziv:
Smjernice za rad OCD Zapadnog Balkana koje rade sa mladima koji napuštaju sistem alternativnog staranja

Opis:
Vodič sadrži informacije i smjernice potrebne za razvijanje procedura i vođenje slučaja, kao i za procjenu uspjeha različitih programa i servisa namijenjenih mladima u sistemu alternativnog staranja.
Vodič sadrži informacije i smjernice potrebne za razvijanje procedura i vođenje slučaja, kao i za procjenu uspjeha različitih programa i servisa namijenjenih mladima u sistemu alternativnog staranja

Autor/ka:
Doc. dr Anita Burgund Isakov

Godina izdavanja: 2018.