Platforma zajedničkog djelovanja

Kako unaprijediti participaciju mladih
Novembar 19, 2020
Kako premostiti jaz u finansiranju i ostvariti održivost odgovora na HIV
April 7, 2021

Platforma zajedničkog djelovanja

Naziv:

Platforma zajedničkog djelovanja

Opis:

Platforma zajedničkog djelovanja pokrenuta je u septembru 2020.  godine u saradnji pet organizacija civilnog društva: “Juventas”, LGBTIQ Asocijacije “Kvir Montenegro”, Asocijacija “Spektra” i Udruženja LBTQ žena “Stana” i Crnogorske mreže smanjenje štete “Link”.

Platforma je kreirana tokom niza sastanaka na kojima je više od dvadeset aktivista/kinja diskutovalo o brojnim pitanjima vezanim za: ljudska prava, obrazovanje, zdravlje, rad i socijalnu zaštitu, medije i medijsku pismenost, mlade i javnu upravu i to kroz prizmu ključnih potreba ciljnih grupa sa kojima naše organizacije primarno rade: LGBTI osoba, osoba koje koriste/injektiraju droge, osoba koje pružaju seksualne usluge, (bivših) zatvorenika/ca, azilanata/kinja, mladih i civilnog društva u Crnoj Gori. Aktivisti/kinje koji su doprinijeli ovoj platformi, nakon dugogodišnjeg rada u svim navedenim oblastima razvili su jasne i konkretne zahtjeve u odnosu na to kako unaprijediti kvalitet života svih naših ciljnih grupa, te opšti kontekst u kojem organizacije civilnog društva sprovode svoje aktivnosti i to na način koji je smislen i efikasan u crnogorskom kontekstu.

Ova publikacija štampana je uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore kroz projekat “Ponos svuda – Strateški pristup ljudskim pravima LGBTI osoba u Crnoj Gori”.

Autori/ke:

Aktivisti/kinje navedenih organizacija.

Godina: 2020.