Medijska pismenost_ CATI istraživanje

Ispitivanje javnog mnjenja u Crnoj Gori – Stavovi prema LGBTI populaciji
Jul 19, 2019
Kako unaprijediti participaciju mladih
Novembar 19, 2020

Medijska pismenost_ CATI istraživanje

Naziv:
Procjena medijske pismenosti građana Crne Gore – CATI istraživanje

Opis:
U okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori” koji realizuju NVO Juventas i agencija MINA uz podršku Ambasade SAD, sprovedeno je istraživanje javnog mnjenja među punoljetnim građanima Crne Gore. Cilj istraživanja je da pruži informacije o učestalosti upotrebe različitih medija od strane građana/ki, njihovom odnosu prema medijima,  stavovima i potrebama, kao i da procijeni stepen  medijske pismenosti crnogorskih građana/ki.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je na reprezentativnom uzorku veličine 995 ispitanika u periodu od 22. novembra do 21. decembra 2018.

Autori/ke:
Centar za monitoring i istraživanje – CeMi

Godina: 2018/19.