„Unapređenje kvaliteta usluga za LGBT osobe“

„Aktivno uključivanje mladih u proces postizanja socijalne kohezije u prekograničnom regionu: Mladi u zajedničkoj akciji“
Avgust 26, 2020
„Implementiranje Preporuka Savjeta Evrope o LGBT pravima“
Avgust 26, 2020

„Unapređenje kvaliteta usluga za LGBT osobe“

Period realizacije: 2011-2012.

Projekat je namijenjen profesionalcima (medicinskim radnicima/cama, psiholozima/psihološkinjama, sudijama/ sutkinjama, tužiocima/ tužiteljkama i policijskim službenicima/cama) i  njihovom radu sa LGBT osobama u Crnoj Gori i implementiran je u toku 2011. i 2012. godine.