„Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje“

„Doprinos održivosti LGBT sigurnih i podržavajućih prostora i zdravstvenih i socijalnih usluga“
Avgust 26, 2020
„Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih nvo u crnoj gori“ – faza 1 i faza 2
Avgust 26, 2020

„Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje“

Period realizacije: 2016. godina

Cilj programa je bio poboljšanje kvaliteta života osoba koje koriste psihoaktivne supstance i njihovih porodica u Crnoj Gori kroz programe prevencije  rizika od krvlju  i seksualno prenosivih infekcija, prevencije predoziranja i smanjenje štetnih posledica konzumiranja psihoaktivnih supstanci u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kriminalnog recidivizma. Projekat se bavio, ne samo osobama koje koriste droge i injektiraju droge, već i osobama koje prodaju seksualne usluge.