„Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori”

„Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”
Avgust 26, 2020
„Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“
Avgust 26, 2020

„Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori”

Period realizacije: 2018- 2019. godine

Glavni cilj projekta je jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori. Specifični ciljevi podrazumijevaju jačanje zaštitnih mjera protiv zlostavljanja u skladu sa standardima Savjeta Evrope, jačanje institucionalnog okvira i strateško planiranje za poboljšanje uslova pritvora i zdravstvene zaštite zatvorenika, poboljšanje reintegracije zatvorenika uz podršku organizacija civilnog društva i jačanje zaštite prava zatvorenika poboljšanjem internih zatvorskih pravila i adresiranjem koruptivnih praksi.