PRATNERSTVA I SARADNJA

KONSTRUKTIVNE POSLOVNE ODLUKE
Avgust 1, 2011

PRATNERSTVA I SARADNJA

Stalnim unapređenjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa saradnicima, čime se doprinosi optimalnom zadovoljenju obostranih interesa.