POLITIKA KVALITETA

Uzimajući u obzir strateško usmjerenje (tj. viziju) i okruženje/kontekst (tj. misiju)
JUVENTAS stalno poboljšava kvalitet pružanja usluga osobama u riziku od
socijalne isključenosti i socijalno iskljulenima, promoviše i štiti prava i slobode,
jača kapacitete ciljnih grupa i institucija sistema i medija, i podiže učešće u
donošenju odluka i kvalitetu edukativnih programa za mlade.

OVO NAM JE

VAZNO

01

UNAPREĐENJE kvaliteta života

Podizanje znanja i vještina iz domena zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, aktivnog učešća itd.

02

SERVISI PODRŠKE

Pružanjem usluga kojima se zadovoljavaju zahtjevi, potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana.

03

IDENTIFIKOVANJE POTREBA KORISNIKA

Zastupanje društvenih promjena u odnosu na identifikovane potrebe korisničkih grupa.

04

POBOLJŠAVANJE PROCESA

Stalnim poboljšavanjem svih naših procesa i stalnim praćenjem zadovoljstva naših korisnika.

05

INOVACIJE

Praćenje, analiza i kreiranje predloga javnih praktičnih politika.

06

Adekvatne javne politike

Praćenje, analiza i kreiranje predloga javnih praktičnih politika.

07

Timski rad

Timski rad nam daje motivaciju i povećan nivo poslovne produktivnosti, unapređenje poslovnih vještina i zadovoljstvo zapošljenih.

08

OBUKA I MOTIVACIJA

Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih, u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova.

09

Utvrđivanje rizika i prilika

Utvrđivanjem rizika i prilika u svom poslovanju, planiranjem mjera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanjem tih mjera u sve poslovne procese i njihovim vrednovanjem.

10

KONSTRUKTIVNE POSLOVNE ODLUKE

Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija.

11

PRATNERSTVA I SARADNJA

Stalnim unapređenjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa saradnicima, čime se doprinosi optimalnom zadovoljenju obostranih interesa.