Osnažiti zdravstveni sistem u borbi protiv alkoholizma

Razmisliti o uvođenju medijske pismenosti u vrtiće
Maj 10, 2019
Među učenicima prisutno sajber nasilje
Maj 30, 2019

Osnažiti zdravstveni sistem u borbi protiv alkoholizma

Konzumacija alkohola, naročito među maloljetnicima, je značajan problem u Crnoj Gori, a tretman zavisnika od alkohola je dugotrajan i složen terapijski proces, zbog čega je neophodno osnažiti zdravstveni sistem, kako bi efikasnije odgovorio na taj društveni problem.

To je ocijenio saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić gostujući u emisiji NVO Sektor na Televiziji Crne Gore (TVCG).

On je podsjetio na rezultate istraživanje, koje je sprovedeno među učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola, ističući da je 75 odsto učenika probalo neko alkoholno piće, dok svaki deseti učenik, kako je kazao, aktivno konzumira alkohol.

Dašić je, ocijenio da je štetna konzumacija alkohola značajan problem u Crnoj Gori, a naročito među maloljetnicima.

„Štetni uticaj alkohola posebno je poguban za mlađe dobne grupe. Istraživanje koje je sprovela Svjetska zdravstvena organizacija pokazuje da na svjetskom nivou premine oko 320 hiljada mladih uzrasta između 15 i 29 godina usred uzroka povezanih sa alkoholom. To čini devet odsto svih smrtnih slučajeva u ovoj dobnoj grupi“, rekao je Dašić.

On je kazao da je predmet „Zdravi stilovi života“ jedini u školskom sistemu koji pruža informacije o prevenciji štetne upotrebe alkohola i da je neophodno promijeniti status tog predmeta kao obaveznog, kako bi ga pohađali svi učenici.

Dašić je pojasnio da je tretman zavisnika od alkohola dugotrajan i složen terapijski proces koji, kako je naveo, zahtijeva angažovanje zavisnika, ali i osoba koje čine njegovo neposredno okruženje.

„Liječenje alkoholizma posebno je složeno zato što se pacijenti javljaju u poodmakloj fazi sa već izraženim psihičkim, somatskim i socijalnim oštećenjima. U ovoj fazi, bez uvida u svoju bolest, pacijenti rijetko sami traže liječenje“, kazao je Dašić.

On je istakao da je neophodno osnažiti zdravstveni sistem, kako bi efikasnije odgovorio na taj društveni problem.

„Neophodno je osnažiti sve aktere u zdravstvenom sistemu za rad sa zavisnicima od alkohola. Neophodno je raditi na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, promociji svih informacija koje se tiču seksualnog i repreduktivnog zdravlja i promociji izbornog predmeta „Zdravi stilovi života“. Srednjoškolcima se kroz takav rad ojačavaju kapaciteti za prenošenje znanja svojim vršnjacima, a ujedno napravili smo jednu mrežu vršnjačkih edukatora koja će u budućnosti biti institucionalizovana“, rekao je Dašić.

On je naveo da su postojeća zakonska rješenja, koja se tiču akohola, adekvatna, ali da je neophodno raditi na njihovom unapređenju, kroz monitoring implementacije trenutnih zakona.

Prema njegovim riječima, jedan od problema prodaje alkohola maloljetnim osobama je izostatak kontrole reklamiranja.

„Često se dešava da alkoholni proizvodi budu postavljeni u visini do jedan metar, što je u nivou očima djeteta. U takvim siuacijama djeca mogu doživljavati alkohol veoma rano. U nekim kioscima, alkohol se nalazi pored igrački i proizvoda za djecu. Alkoholna industrija ne mari kad su u pitanju male mete“, rekao je Dašić.

On je kazao da je cijena akolhola jedan od faktora koji doprinose lakšoj dostupnosti i većoj konzumaciji.

„Alkohol u Crnoj Gori je veoma jeftin. Usklađivanje akciza sa tekovinama Evropske unije značajno bi doprinijele ograničavanju dostupnosti alkohola, posebno među kategorijama sa nižom kupovnom moći i maloljetnicima“, ocijenio je Dašić.