Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja

Edukovani policijski službenici o pravima LGBTI zajednice mogu doprijeniti njihovom boljem položaju
Februar 21, 2020
Zabrinjavajući nedostatak servisa podrške i preventivnih mehanizama namijenjenih djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem
Februar 28, 2020

Mladi u Herceg Novom žele bioskop, omladinski centar i više kulturnih sadržaja

Optimizam i energija mladih predstavljaju osnov za razvoj pozitivne snage društva, zbog čega je važno čuti njihov glas i pažljivo oslušnuti njihove potrebe, a mladi u Herceg Novom su istakli da žele bioskop, omladinski centar, kao i više kulturnih sadržaja.

Mladi su imali pitanja i o izgradnji škola, razmjeni učenika, rekonstrukciji sportskih terena, igrališta, kao i adekvatnoj saobraćajnoj signalizaciji.

Pitanja su postavljena na Omladinskom lokalnom parlamentu u Herceg Novom, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Juventas u okviru Projekta „Gradovi po mjeri mladih“, uz podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Učenike je interesovalo kada će biti otvorena škola u Igalu, a predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, kazao je da je velika potreba za gradnjom škole u Igalu i da se zajednički radi na tom značajnom projektu.

„Tu je specifina situacija. Ministarstvo prosvjete se bavi pitanjem izgradnje škola. Opština je tu zaintersovana strana, koja insistira da je taj projekat završi, a da bi se on završio moraju da se obezbijede određene pretpostavke. I dalje su u toku dogovori, a nadamo se da ćemo to uskoro završiti i da će se škola u Igalu izgraditi, što prije, jer je to neophodno za brojne stanovnike Igala“, istakao je Katić.

Mnoge mlade je zanimalo da li će Herceg Novi uskoro dobiti bioskop.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo, rekla je da su odobrena sredstva za opremanje bioskopa na Tvrđavi Forte Mare.

„Dakle, odobrena su sredstva za operamanje bioskopa, montažno, demontažno platno, pokretno gledalište, projektor. Činjenica je da bioskop nedostaje i nadamo se da će tokom narednog perioda biti dostupan svima nama“, rekla je Zambelić Pištalo.

Jedno od pitanja bilo je da li pozorišne predstave mogu da se održavaju tokom cijele godine, a ne samo tokom Praznika Mimoze.

Zambelić Pištalo je odgovorila da je to svakako moguće i da Javna ustanova kulture Herceg Fest u planu rada za tekuću godinu, između ostalog, predviđa redovno gostovanje pozorišta kako iz Crne Gore, tako i iz regiona.

Na pitanje o mogućnosti razmjene učenika, šefica Kancelarije za međunarodnu saradnju, Simonida Kordić je rekla da postoje prilike za kontakte sa drugim sredinama, ali da je potrebna i spremnost škole da daju doprinos, a Opština je, kako je dodala, voljna da učestvuje kao posrednik.

Učenike je zanimalo i da li je planirano otvaranje Omladinskog centra namijenjenog isključivo za mlade, a samostalna savjetnica I za obrazovanje, mlade i saradnju sa NVO u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, Jadranka Orlandić, kazala je da je Lokalnim planom 2020-2021 to predviđeno i da će taj centar imati šire polje djelovanja.

Učenike je interesovalo i da li će biti renoviran Sportski centar, a iz Opštine su obećali da će prvog septembra biti odigrana prva utakmica na novom parketu.

Na pitanje da li će oživjeti Park Boke, sekretar Sekretarijata za komunalne djeletnosti, ekologiju i energetsku efikansost, Aleksandar Kovačević, rekao je da je problematično to što je Park Boke privatno vlasništvo.

„Opština ulaže onoliko koliko je dijelom prenesno na nju, za sada imamo odobrenje da ga takvog održavamo. Svjesni smo da bi moglo biti bolje. Radićemo na tome, ali imamo barijeru, s obzirom da je riječ o privatnom vlasništvu. Svaka veća radnja zahtjeva saglasnost vlasnika“, kazao je Kovačević.

Savjetnik na Programu izgradnje kapaciteta OCD, institucija i medija u NVO Juventas, Jovan Dašić, istakao je da se često govori o mladima kao važnim činiocima u procesu donošenja odluka, ali da trenutno stanje u Crnoj Gori pokazuje da mladi nisu dovoljno zastupljeni u kreiranju politika, koje ih se tiču, a za to su, kako je ukazao, obično odgovorni oni koji kreiraju i sprovode omladinske politike.

„Prihvaćena inicijativa za organizovanje omladinskog parlamenta, kao i saradnja Juventasa i Opštine Herceg Novi u proteklom periodu pokazuju da je Opština spremna da se odazove na različite građanske inicijative i da čuje glas mladih“, rekao je Dašić.

Optimizam i energija mladih kada su prepoznati i podržani, kako je rekao, predstavljaju osnov za razvoj pozitivne snage jednog društva.

„Zato je jako važno da čujemo glas mladih i pažljivo oslušnemo njihove potrebe. Saradnja mladih sa donosiocima odluka treba da bude takva da mladi vjeruju i osjećaju da je prilagođena njima i njihovim potrebama“, smatra Dašić.

On je kazao da očekuje da će Opština Herceg Novi iskoristiti potencijale koje ima, kako bi se na što kvalitetniji način približila saradnji sa mladima.

„Nadamo se da će ovakav koncept učešća mladih u donošenju odluka biti njegovan kao dragocjen model omladinske participacije, posebno zbog toga što ovaj model ne zahtjeva dodatna ulaganja iz budžeta, a daje značajan doprinos progresivnom razvoju zajednice, koja je prilagođena potrebama mladih“, rekao je Dašić.

Mladi u Herceg Novom, kako je rekao, između ostalog, žele više pozorišnih predstava, bioskop, biciklističku stazu, više zelenih površina, organizovaniji gradski prevoz, organizovanije upravljanje otpadom, sportsku dvoranu, prostor na kojem bi provodili slobodno vrijeme, kao i bolju gradsku rasvjetu.

Predsjednik Skupštine Opštine Herceg Novi, Nikola Samardžić, istakao je da mladi imaju pravo da traže i dobiju odgovore na sva pitanja.

„Crna Gora i Ujedinjene nacije su potpisnice Deklaracije i konvencije o pravima djeteta, što je dokaz da je fokus cijelog svijeta na djeci“, poručio je Samardžić.

Način izbora i rad lokalnog parlamenta mladima je približio sekretar Skupštine Opštine Herceg Novi Milovan Benderać.

U okviru Projekta “Gradovi po mjeri mladih” organizoavni su omladinski parlamenti u Danilovgradu, Bijelom Polju i Herceg Novom, a mladi iz svih opština su imali slična pitanja i ukazali su na slične probleme u njihovim lokalnim zajednicama. Najviše pitanja bilo je vezano za kulturu, omadinski prostor i ekologuju.