Jačanjem vještina i znanja zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite doprinosi se poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju osobama koje koriste droge

Održana obuka za realizatore/ke tretmana Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Jun 22, 2022
Mladi priželjkuju društvo iz kojeg neće željeti da odu, kao i moralne, odgovorne i empatične političare/ke
Jun 23, 2022

Jačanjem vještina i znanja zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite doprinosi se poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju osobama koje koriste droge

Podrška osobama koje koriste droge je ključna, zbog čega je važno da, kroz akreditovane obuke, zaposleni u sistemu socijalne i dječje zaštite jačaju kompetencije, razvijaju vještine i znanje, kako bi pružili usluge prilagođene potrebama i mogućnostima korisnika i korisnica usluga koji/e su dio ove zajednice.

To je ocijena sa obuke „Jačanje vještina stručnih radnika/ca i saradnika/ca iz oblasti socijalne i dječje zaštite za rad sa osobama koje koriste droge“, koju je NVO Juventas organizovao u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/cama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, kroz Program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Socijalna radnica u NVO Juventas, Marija Mijović, rekla je da je ta NVO organizovala treću obuku u okviru projekta Re-Cover, koja je namjenjena zaposlenima u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Obuka je akreditovana, što znači da postoje uslovi za obnavljanje ili sticanje licence, a cilj nam je da povećamo vidljivost značaja unapređenja rada i pristupa u radu sa osobama koje koriste droge. Tokom obuke smo ukazali na dostupne servise, ali i na ono što nedostaje, kada je ova kategorija u riziku od socijalne isključenosti u pitanju“, rekla je Mijović.

Marija Mijović, Juventas

Dodala je da je obuka akreditovana na pet godina i da će ponovo biti organizovana, kako bi veći broj stručnih radnika/ca i saradnika/ca unaprijedili svoja znanja i vještine kada je rad sa osobama koje koriste droge u pitanju.

Učesnica obuke, rukovoditeljka službe Dnevnog boravka u Centru „Ljubović“, Slavica Merdović, pojasnila je da ta ustanova pruža smještaj maloljetnicima koji su počinioci krivičnih djela, a neki od njih su i korisnici psihoaktivnih supstanci.

„Stoga je ova tema jako važna za sve stručne radnike u socijali, a posebno za mene, koja direktno radim sa maloljetncima, koji koriste psihoaktivne supstance. Veoma je bitna međusektorska saradnja radi umreževanja institucija i vladinog i nevladinog sektora, posebno zbog hitne intervencije kada dođemo u situaciju da moramo da reagujemo odmah“, istakla je Merdović.

Slavica Merdović, Centar “Ljubović”

Rekla je da je i ranije učestvovala na radionicama i obukama koje je organizovao Juventas i da su one uvijek sadržajne sa dobrim predavačima.

„Ovakve edukcije se ne organizuju često u sistemu socijalne i dječje zaštite, zbog toga je za nas jako važno da one postoje, jer kroz njih jačamo lične kompetencije, razvijamo vještine, znanje, a zatim pružamo bolje i adekvatnije usluge za naše korisnike i korisnice“,  istakla je Merdović.

Predavač, doc. dr Andrej Kastelic, specijalista psihijatrije, kazao je da u Crnu Goru dolazi više od 20 godina, da je napravljen veliki napredak kada je riječ o reintegraciji bivših zatvorenika i onih koji koriste droge, ali da kao i svuda u svijetu nedostaje sveobuhvatna pomoć i dobra saradnja između medicinskog, socijalnog sistema, nevladinih organizacija.

„Kada čovjek izađe iz zatvora i nema novca, veoma mu je teško. Zbog toga je ta socijalna podrška veoma bitna. Uvijek postoje oni koji neće da prihvate bivše zatvorenike, korisnike psihoaktivnih supstanci i stigmatizuju tu populaciju i šalju je na marignu. Zbog toga je potrebno mijenjajti stav prema tim ljudima, koji su dio nas, ali to je proces koji traje godinama. Oni treba da osjećaju da smo sa njima, da brinemo o njima“, rekao je Kastelic.

Andrej Kastelic, predavač

Istraživanja u Sloveniji su, kako je rekao, pokazala da čak 50 odsto bivših zatvorenika/ca prvi dan nakon izlaska iz zatvora ponovo uzima neku psihoaktivnu supstancu, zbog čega je veoma bitan kontinuitet tretmana.

„Primjera dobre prakse ima i u Crnoj Gori i u Sloveniji i svuda u svijetu. NVO Juventas radi dobre stvari. I najviše dobrih programa dolazi odozdo prema gore. Rijetko se desi da država kaže kako treba uraditi i da se tako uradi. Mi treba da radimo advokaturu za bolje programe, za proširenje programa i sve vrijeme pritiskamo donosioce odluka“, kazao je Kastelic.