„Jačanje ličnog integriteta mladih“

Period realizacije: novembar 2016 – april 2017. godine

Donator: Projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz program „Misli lokalno, djeluj lokalno – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou”, koji je sprovodio Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima NVO „Bonum” iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Podgorice.

Projekat „Jačanje integriteta mladih” je sproveden od strane Alternativne teatarske aktivne kompanije ATAK u partnerstvu sa NVO Juventas. Juventas i Atak su 2013. godine sproveli pilot fazu ovog projekta u kome je bilo uključeno šest srednjih škola iz Podgorice i koja se pokazala kao vrlo uspješna.

Glavni cilj projekta je jačanje integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina, a tiče se povećanja spremnosti da se prijavi korupcija i ponašanja koja nisu u skladu sa zakonom. Specifični cilj projekta je podizanje svijesti mladih o sprečavanju koruptivnih djela i to kroz radionice koje su  održane u pet srednjih škola u Podgorici i Danilovgradu. Radionice su osmišljene na vrlo kreativan način, po principu forum teatra, u kojima učenici/e zajedno sa predavačima, kroz glumu izražavaju svoje mišljenje o postojećem stanju u društvu na temu korupcije. Uz odobrenje učenika/ca i njihovih roditelja, svaka radionica se snimala u cilju kreiranja individualizovanog video materijala za svaku od škola i nosila glavne poruke i razmišljanja srednjoškolaca kada su u pitanju integritet i borba protiv korupcije.