Dostupnost kontracepcije da bude jedan od prioriteta unapređenja zdravstvenih politika u Crnoj Gori

Drop in centar za LGBT osobe u centru Podgorice
Septembar 13, 2019
Neophodan uporedni razvoj turizma i poljoprivrede
Oktobar 1, 2019

Dostupnost kontracepcije da bude jedan od prioriteta unapređenja zdravstvenih politika u Crnoj Gori

Dostupnost kontracepcije ne bi trebalo da zavisi od životnog standarda, a postoji očigledan nedostatak posvećenosti kreatora politika koje se odnose na reproduktivno zdravlje i vladinih aktera da besplatan pristup kontracepciji postane realnost.

To su saopštili iz nevladine organizacije (NVO) Juventas povodom26. septembra Svjetskog dana kontracepcije, navodeći da u Crnoj Gori ne postoje besplatna savremena kontraceptivna sredstva.

“Pravo na siguran i dostojanstven seksualni i reproduktivni život, jedno je od osnovnih ljudskih prava. Dostupnost kontracepcije ne bi trebalo da zavisi od životnog standarda, a prepoznaje se očigledan nedostatak posvećenosti kreatora politika koje se odnose na reproduktivno zdravlje i vladinih aktera da besplatan pristup kontracepciji postane realnost”, kazali su iz Juventasa.

Oni su istakli da se mladi, posebno djevojke i žene često suočavaju sa institucionalizovanom stigmom i diskriminacijom u pogledu dostupnosti kontracepcije.

“Prema podacima EU Contraception Atlas iz 2018. godine kontracepcija u Crnoj Gori nije dovoljno dostupna, pa se naša zemlja nalazi među onima kod kojih je stanje ocijenjeno lošim. Pored nedovoljnog pristupa modernin sredstvima kontracepcije, potrebno je unaprijediti i dostupnost podataka i informacija o kontracepciji”, rekli su iz Juventasa.

Oni su napomenuli da i CEDAW izvještaj za Crnu Goru navodi da se mora osigurati da informacije o kontracepciji moraju biti dostupnije.

“Navodi se da je potrebna integracija seksualnog i reproduktivnog zdravlja u školske kurikulume gdje će se, poseba pažnja posvetiti prevenciji maloljetničkih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti, ali i patrijahalnih koncepata koji vode ka rodno uslovljenom nasilju”, rekli su iz Juventasa.