Čolaković: Crnogorski poslanici sjutra da pokažu da vode računa o potrebama svih, bez obzira na razlike

Uložiti više napora za bolji položaj i slobodu novinara
April 1, 2019
Održan trening za organizacije dobitnike malih grantova u sklopu projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama”
April 7, 2019

Čolaković: Crnogorski poslanici sjutra da pokažu da vode računa o potrebama svih, bez obzira na razlike

Usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u crnogorskom parlamentu bio bi važan početni korak u odnosu na ostvarivanje jednakosti, koja je ključna u odnosu na sve građane Crne Gore, ocijenila je programska direktorica nevladine organizacije (NVO) Juventas Jelena Čolaković.

Ona je, u intervju za PR Centar, istakla da očekuje da će crnogorski poslanici sjutra usvojiti Predlog Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i da će to, kako je pojasnila, biti kruna cijelog procesa.

„Proces je dug i više godina se o tome govori i ovo je sada kruna kompletne priče. Jedino što očekujemo jeste da poslanici imaju sluha za potrebe građana, koji nisu heteroseksualni i da samim tim pokažu da vode računa o potrebama svih, bez obzira na njihove karakteristike, seksualnu orjentaciju, rodni identitet“, kazala je Čolaković.

Ključna stvar u odnosu na usvajanje Zakona je, kako smatra, postizanje jednakosti.

„Jasno je da je ovaj Zakon samo početna osnova na kojoj će se jednakost postizati. Zakon donosi određena prava, koja se odnose na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, nasljeđivanje po osnovu partnerstva. Međutim, Zakon ne nosi sva prava koja imaju parovi različitog pola, koji su u braku ili vanbračnoj zajednici“, rekla je Čolaković.

Prema njenim riječima, potrebno je da se Zakon unapređuje i da se „stvarno u nekom trenutku možemo pohvaliti da su svi građani ove države jednaki u pravu i obavezama“.

„Situacija trenutno nije takva i računamo da će Zakon da bude polazna osnova i da će ga kao takvog i zakonodavac posmatrati.“, ocijenila je Čolaković.

LGBT osobe u Crnoj Gori su, kako je rekla, sve vidljivije i naklonjene tome da žive kako bi trebalo a to, kako je pojasnila, znači otvoreno, bez straha i bez sakrivanja onoga što je jedan dio njihove ličnosti.

„Usvajanje Zakona će uticati na ljudska  prava svih građana, ne samo onih koji su pripadnici LGBT zajednice. Unapređivanje prava jedne grupe utiče na prava svih nas.“, objasnila je Čolaković.

Da bi građani prihvatili drugog i drugačijeg moraju, kako smatra, pitati, i biti otvoreni da saznaju više o onome što im nije poznato.

„One o kojima baš ništa ne znamo treba da pitamo da nam pričaju o sebi, jer na taj način možemo da budemo bolji. Ne moramo nužno da se volimo, ali moramo da se poštujemo, a to poštovanje dolazi iz razumijevanja“, objasnila je Čolaković.

LGBT osobe su, kako je rekla, uglavnom raspoložene da govore o sebi i da pričaju sa ljudima koji su voljni da čuju.

Crna Gora je na putu koji, kako je rekla, podrazumijeva „da unapređujemo sebe i našu državu“.

„Ako smo demokratija, kako tvrdimo, ako je ovo multietnička, multikulturalna država, zašto onda ne bismo bili najpoštujuća država u odnosu na različitosti u regionu i šire? Neću da razmišljam o scenariju u kome ovaj Zakon nije usvojen, posebno zbog toga što smo, bar deklarativno, na putu gdje želimo da budemo bolji“, kazala je Čolaković.

Usvajanjem Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola Crna Gora bi, kako smatra, dala podsticaj državama regiona da pođu u istom smjeru.

„To bi bila prekretnica i za države u okruženju“, navela je Čolaković.