NA KOJI NAČIN DOPRINOSIMO?

Omladinski rad

Zastupanja i istraživanja

Izgradnja kapaciteta ocd, institucija i medija

Direktna podrška

Aktuelnosti

Oktobar 18, 2021

Organizovana akreditovana obuka za stručne radnike/ce

Obuku “Unapređenje vještina stručnih radnika/ca u svrhu prevencije rizičnog ponašanja, te vještine pregovaranja” organizovali smo 14. i 15. oktobra u PR centru u Podgorici. Obuku je […]
Oktobar 16, 2021

Održan deveti Montenegro prajd: Ljubav, ljudi!

Ljubav je univerzalna pojava koja ne poznaje pravila, niti granice, ona ne zaslužuje da bude gušena i mučena. Za ljubav se bori i njom se ponosi. […]
Oktobar 5, 2021

Popis organizovati tek kada se za to steknu odgovarajući uslovi

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova nije moguće ni poželjno sprovesti do kraja 2021. godine. Termin održavanja popisa mora biti onaj termin do koga je moguće kvalitetno […]
Septembar 27, 2021

Viber stikeri o medijima i medijskoj pismenosti

Kreativni, zanimljivi i edukativni Viber stikeri o medijima i medijskoj pismenosti od sada su dostupni korisnicima i korisnicama ove komunikacijske platforme u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj […]

O nama

Grupa studenata je 26. januara 1996. godine osnovala nevladinu organizaciju (Omladinski kulturni centar) Juventas i počela rad na omladinskom magazinu.

Danas je Juventas jedna od najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, sa značajnim rezultatima u unapređenju socijalne kohezije i stvaranju zajednice po mjeri svih kroz promociju aktivnog učešća mladih, izradu javnih politika i javno zastupanje, te kroz pružanje inovativnih i održivih servisa podrške društveno isključenima i osnaživanje ključnih aktera u ovim procesima.


Juventas počiva na istim demokratskim principima i uvjerenjima kao i prije više od 20 godina, a svoje aktivnosti sprovodi uz istu dozu mladalačkog duha, energije, slobode i optimizma.

Od

1996

doprinosimo izgradnji aktivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva jednakih šansi, vodeći se principima ljudskih prava, demokratije, otvorenosti i inkluzije.


10000

mladih uključenih u aktivnosti Juventasa

200

realizovanih projekata

200

kreiranih publikacija, edukativnih i promotivnih materijala

1500

korisnika/ca programa direktne asistencije na godišnjem nivou

1600

učesnika/ca obuka, treninga, seminara i konferencija na godišnjem nivou